Panyu Shiqiao Plastic Products Co., Ltd.
Ren Min Gong Ye Qu
Lan He Zhen, Pan Yu Qu
Guang Zhou, Guang Dong
China 511480
Phone:
(86-20)3487-2666 3487-3444 3487-3830
Fax:
(86-20)3487-2162
Shiqiao Pipes:
webmaster@shi-qiao.com.cn
Website:
www.shi-qiao.com.cn
Copyright 2007 Panyu Shiqiao Plastic Products Co., Ltd. All Rights Reserved.